o. Wojciech Drążek CMM

  • I, II i III TURNUS
  • Duchowość
  • Prowadzi: Modlitwa głębi

o. Wojciech Drążek CMM

Ojciec Wojciech Drążek jest katolickim misjonarzem z międzynarodowego Zgromadzenia Misjonarzy z Mariannhill. Pracował w wielu krajach m.in. w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, we Włoszech oraz przez ponad 8 lat w Papui Nowej Gwinei, gdzie zajmował się nie tylko pracą misyjną, ale również edukacją i formacją duchową kandydatów do życia zakonnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w towarzyszeniu osobom, które świadomie podejmują osobistą drogę duchową. Od 2013 roku jest krajowym koordynatorem Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej (Contemplative Outreach) w Polsce. Prowadzi warsztaty, rekolekcje i sesje medytacyjne, uczy chrześcijańskiej drogi duchowej i praktyk z nią związanych. Jest zaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligijny, działa w europejskim stowarzyszeniu Spiritual Directors in Europe, które promuje rozwój osobisty poprzez indywidualne przewodnictwo duchowe.

Jest tłumaczem książek z dziedziny duchowości im. ojca Thomasa Keatinga i Richarda Rohra, pasjonuje się nowoczesnymi dziedzinami nauki oraz nowymi technologiami, kocha muzykę i książki, szuka sposobów integralnego rozwoju człowieka, w którym ciało, umysł i serce (wymiar duchowy) znajdują się w harmonii, a osoba może wzrastać zgodnie z zamysłem Odwiecznej Miłości.