s. Zuzanna Głasek

  • I TURNUS
  • Duchowość
  • Prowadzi: W którym etapie życia duchowego jestem? Do czego zaprasza mnie Bóg?

s. Zuzanna Głasek

Jest kapucynką NSJ. Studiowała teologię duchowości na Università Pontificia Gregoriana i Università Pontificia Antonianum w Rzymie, pedagogikę na KUL i Libera Università di Maria Santissima Assunta, obecnie odbywa szkolenie na trenera umiejętności psychospołecznych przy Ośrodku Intra.

Prowadzi spotkania biblijne, dni skupienia, katechezy, jest zaangażowana w działalność na rzecz rodzin adopcyjnych i zastępczych przy Domu dla Dzieciaków w Wąwolnicy.

Zafascynowana Słowem Bożym i drogą kontemplacji F. Jalicsa; miłośniczka długich spacerów wśród przyrody, książek i tenisa.