Roman Solecki

  • II TURNUS
  • Psychologia
  • Prowadzi: W poszukiwaniu utraconego sensu

Roman Solecki

Doktor nauk społecznych, pedagog, profilaktyk, psychoterapeuta uzależnień, logoterapeuta i mediator. Pracownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, adiunkt w katedrze Resocjalizacji i Penitencjarystyki UKEN w Krakowie, Dyrektor Krakowskiego Instytutu Logoterapii.

Na co dzień pracuje na Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień oraz w kilku poradniach z osobami doświadczającymi zaburzeń zdrowia psychicznego oraz poczucia bezsensu życia.