o. Krzysztof Wons SDS

  • I TURNUS
  • Duchowość
  • Prowadzi: Na głębinach Słowa

o. Krzysztof Wons SDS

Krzysztof Wons SDS (ur. 1959 w Rudzie Śl.), doktorat z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, rekolekcjonista, kierownik duchowy, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, redaktor naczelny „Zeszytów Formacji Duchowej”, pisarz.

Ostatnio opublikował m.in. książki: "Miłość i gwałtownicy. „Lectio divina” z Jakubem i Janem", "Dotykanie zranionego Boga". „Lectio divina” z Apostołem Tomaszem" i "Miłosierdzie Wcielone. „Lectio divina” z Siostrą Faustyną", "Nigdy nie jest za późno. „Lectio divina” z Nikodemem".