Joanna Mazurek

  • I TURNUS
  • Psychologia
  • Prowadzi: Sztuka słuchania

Joanna Mazurek

Coach i mediator w duchu NVC, chrześcijański doradca rodziny, coach (z tytułem Personal Coach xpand certyfikowanym przez Europäisches Netzwerk für Beratung, Psychologie und Therapie e.V.), certyfikowany trener Kompasu Kariery (Career Direct), trener Komunikacji Empatycznej.

Po wielu latach pracy w korporacji odważyłam się pójść za pragnieniem serca i (jak wierzę) głosem Bożego powołania. Swoją zmianę zawodową oparłam na wspieraniu ludzi w budowaniu głębokich, życiodajnych relacji ze sobą i ze światem. Przełomowym momentem i początkiem nowego etapu (wpierw edukacyjnego, a w potem zawodowego) było szkolenie z mediacji (w 2008), na którym poznałam Porozumienie bez Przemocy, którym się zachwyciłam.

Od 2012 prowadzę szkolenia, warsztaty i sesje indywidualne, wykorzystując podejście i narzędzia Porozumienia bez Przemocy, Systemu Wewnętrznej Rodziny, coachingu opartego na potrzebach, Kompasu Kariery (CROWN, CareerDirect). Od 2007 wraz z mężem i zespołem (świecko-duchownym) prowadzimy autorskie warsztatowe kursy dla narzeczonych. Moją szczególną pasją (od 8 lat) jest prowadzenie „Kobiecej Przestrzeni Empatii”.

Moim mottem jest Słowo Boże z Jr 29,11: „Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was - wyrocznia Pana - zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie”. W procesie wspierania klienta w dochodzeniu do jego celu wsłuchuję się w natchnienia Ducha Świętego, gdyż wierzę głęboko, że Pan ma dla każdego z nas najlepszy plan na życie w pełni obfitości Bożych darów.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą Michaliny. Nade wszystko jestem Córką Króla.