ks. Przemysław Sawa

  • I TURNUS
  • Duchowość
  • Prowadzi: O co chodzi w chrześcijaństwie? O podstawach i wiarygodności wiary.

ks. Przemysław Sawa

Doktor teologii dogmatycznej, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się zwłaszcza eklezjologią, ekumenizmem, teologią ewangelikalną i pentekostalną, teologią papieża Franciszka oraz współczesną duchowością. Jego pasją jest ewangelizacja i nauczanie wiary, by wyposażać chrześcijan w odpowiednią wiedzę w zakresie teologii. Duszpastersko działa w nowej ewangelizacji. Jest członkiem Rady Krajowej Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja. Głosi liczne rekolekcje i misje w parafiach, dla wspólnot i zakonów. Papież Franciszek mianował go misjonarzem miłosierdzia. Mieszka w Świętochłowicach na Górnym Śląsku.

This is a Success Notification
Leverage agile frameworks to provider.